Поиск


Паэты застаюцца жыць

Да 80-годдзя з дня нараджэння Івана Ягоравіча Пехцерава

Нарадзіўся Іван Ягоравіч 8 студзеня 1938 года ў вёсцы Недзведзь у сялянскай сям’і.
Закончыўшы школу з залатым медалем, юны паэт паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на факультэт журналістыкі. Яго сябрамі былі Рыгор Барадулін, Янка Сіпакоў, Барыс Саўчанка... А сярод калегаў па пяру – Васіль Зуёнак, Міхась Стральцоў, Іван Чыгрынаў, Іван Пташнікаў, Генадзь Бураўкін і многія іншыя зараз вядомыя пісьменнікі. Пасля ўніверсітэта Іван Пехцераў адправіўся  працаваць журналістам ў Расію, на радзіму продкаў па бацькоўскай лініі. На дзесяць гадоў лёс звязаў яго з Поўначчу.
З 1970 года працаваў на Магілёўскім радыё. Быў рэдактарам Магілёўскага абласнога цэнтра народнай творчасці.
Іван Пехцераў – член Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаўрэат прэміі Магілёўскага аблвыканкама “Чалавек года - 2002”, прэміі Магілёўскага гарвыканкама “Дасягненне”, літаратурнай прэміі імя Аляксея Пысіна абласнога адзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Свой  першы  верш ён напісаў яшчэ ў сем гадоў. Натхнілі яго на гэта казкі Пушкіна, духоўныя народныя песні, якіх нямала ведала яго маці Яўгенія Фёдараўна і вельмі добра спявала. У 1954 годзе газета “Піянер Беларусі” надрукавала верш Івана Пехцерава “Комсомольский билет”. Гэта акрыліла аўтара. З таго часу стаў часта выступаць на старонках гэтай газеты, а затым і “Зорьки” – з вершамі і карэспандэнцыяй пра жыццё роднай школы.
Прозвішча  Івана Пехцерава можна  было  сустрэць  на  старонках  газет “Правда”, “Сельская жизнь”, часопісаў “Культура”, “Нёман”, “Алеся”, “Огонек”, “Север” і іншых папулярных выданняў.
Наш зямляк мае 14 кніг вершаў і паэм. Асобна выдадзены два зборнікі нарысаў і дзве аповесці. На яго вершы напісана больш за 100 песень.
На Поўначы выйшла першая кніга паэта “Лебеди летят на север”. У наступныя гады выдаў кнігі вершаў і паэм “Обостренным сегодняшним  зрением”,  “Любовь  и  смерть”,  “Белый  праздник берез”, “Здравствуй, Пушкин”, “Луговые росы”,  “Святыни  сердца  моего”,  “Васильковое  слово  полей”, “Окно во все времена”. У 2004 годзе асобным выданнем выйшла мастацка-дакументальная  аповесць  “Мертвые  сраму  не  имут”. У 2012 годзе творчую спадчыну пісьменніка папоўніла новае выданне – книга паэзіі і прозы “Свет Родины”. Аўтар прысвяціў яе 2000-годдзю бітвы пад вёскай Салтанаўка Магілёўскага раёна. Яна паказвае гераізм і доблесць нашага народа ў розныя часы. І.Пехцераў  таксама  аўтар  кнігі  нарысаў  аб  дзеячах  культуры Магілёва і вобласці.
Іван Ягораівч быў актыўным ўдзельнікам творчых конкурсаў сярод  паэтаў, кампазітараў, мастакоў, якія штогод праводзіць Упраўленне  культуры Магілёўскага гарвыканкама, і з’яўляўся неаднакратным яго пераможцай.
Хоць жыў Іван Ягоравіч у абласным горадзе, ніколі не забываўся на малую радзіму, знаходзіў тут тэмы ды натхненне для паэтычнай творчасці. Сваёй Недзведзі, яе людзям, вясковым краявідам паэт прысвяціў нямала вершаў – светлых, шчымлівых, у якіх заўсёды цёплым агеньчыкам ззяла сыноўская любоў. Ён уславіў прыгажосць чалавечай душы і родных палёў далёка за межы сваёй малой Радзімы.
Нярэдка свае новыя творы Іван Пехцераў адсылаў спачатку на суд землякоў – у Клімавіцкую раённую газету “Родная ніва”, пазаштатным аўтарам якой з’яўляўся некалькі дзесяцігоддзяў. Таксама ён тэлефанаваў і ў раённую бібліятэку, заўсёды бадзёрым, аптымістычным голасам цікавіўся мясцовымі навінамі.
На вялікі жаль, на 76-м годзе жыцця, у лютым 2013 года, перастала біцца палымянае сэрца паэта, але яго вершы працягваюць жыць, выконваючы сваё святое прызначэнне – садзейнічаць духоўнай сувязі паміж людзьмі.

 

Пехтерев, И. Е. Белый праздник берез : стихи / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная типография, 1997. — 92 с.

Белый праздник берез - так автор назвал свой сборник. Именно такой является Климовщина. Чувство малой родины питает поэзию Ивана Пехтерева.
В соловьином краю
Я родился и вырос,
Там вошел в жизнь мою
Белый праздник берез

Пехтерев, И. Е. Здравствуй, Пушкин! : стихи / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная типография им. Я. М. Свердлова, 1999. — 24 с.

Для поэта Ивана Пехтерева Пушкин был кумиром: о великом поэте около двух десятков стихотворений в сборнике «Здравствуй, Пушкин!». Это поэма «Волшебная свирель», стихи «Монолог с Пушкиным», «В святых горах», «Пушкинский вальс», «Извинение перед Анной Керн», «Пушкиногорье», «И ныне Пушкин современней всех», «Пушкин в Могилеве»:
Горят у Распопова свечи,
Бокалы давно уж сухи,
Читает гусарам весь вечер
Курчавый волшебник стихи.
Читает, опальный и ссыльный,
Гонимый плешивым царем,
Такой же горячий и сильный
Как молния, буря и гром.

 

Пехтерев, И. Е. Окно во все времена : стихи и поэмы / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2007. — 232 с.

В детективно-приключенческом романе известного Белорусского писателя рассказывается о международной террористической организации, руководитель которой мечтает о безграничной власти над миром. Герои книги - наши солдаты и офицеры, попавшие в плен в Афганистане, разведчики из многих стран, экстрасенсы, ученые с мировым именем и даже пришельцы из Космоса - объединились и противостоят силам Зла в борьбе за спасение человечества от надвигающейся катастрофы. Для широкого круга читателей.

 

Пехтерев, И. Е. Васильковое слово полей : стихи и поэмы / Иван Егорович Пехтерев. — Минск : Издатель Виктор Хурсик, 2006. — 250 с.

В сборник вошли произведения написанные в 2003-2006 гг. Первый источник творчества И. Пехтерева – природа родных мест с ее неповторимыми красками и божественной музыкой.
Еще в университете однокурсники, отмечая поэтический талант молодого поэта, говорили: «Пехтерев слышит, как растет трава», «он стихи пишет сердцем». И это потому, что всю свою жизнь он был в дружбе, в единстве с природой и воспевал ее своим звонким словом, которое сродни песне жаворонка. В одном из стихов сборника «Васильковое слово полей» он пишет:
Я сын ее и свято помню это.
Деревня-мать, ты в моей судьбе!
Позволь всю силу твоего поэта,
Что ты дала, вернуть в стихах тебе.

 

Пехтерев, И. Е. И жизнь, и песня, и любовь : стихи / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная типография им. Я. М. Свердлова, 2000. — 95 с.

В сборнике стихов Иван Пехтерев остается верным основным темам своего творчества: малой родине, являющейся светлым истоком большой Отчизны, вере, ведущей к бессмертию человека через добрые дела, любви, дающей возможность чувствовать радость и боль другого, как свою. В книге четыре раздела: «Моя березовая роща», «Во имя матери и сына», «Соловьи в Могилеве», «Да святится прекрасное имя твое».
Ты пришла и мое озарила жилье,
Словно солнце весь мир с поднебесья,
И звучит лучезарное имя твое,
Как весной журавлиная песня.

 

Пехтерев, И. Е. Луговые росы : стихи и поэмы / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2003. — 244 с.

Что же в очередной книге Ивана Пехтерева найдет для себя читатель, чем увлечет его автор? Иван Егорович на этот вопрос отвечает, как говорят, тоже в рифму.
Мои стихи ума не вскружат
Тому, кто жив, но сердцем мертв.
Пусть век пройдет, но обнаружат
Их, будто бы столетний мед.
И тот, кто верит и кто любит
И преданно и горячо,
Мой мед лучистый лишь пригубит,
Захочет пить его еще.

 

Пехтерев, И. Е. Святыни сердца моего : избранное / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2004. — 504 с.

В книге собраны лучшие стихи и поэмы. А что это за святыни? Родина. Вера. Любовь. Они являются главными ипостасями жизни каждого человека. По этим святыням, по отношению к ним оценивают нас при жизни и судят после.
Произведения раздела «Родина» драматичны, порой и трагичны, но в них нет ни тени пессимизма, уныния. В них сияет радость бытия, жизни, настроения, как радуга над полем после грозы, звенит высоким жаворонком вера в будущее, в завтрашний погожий день Родины.
Раздел «Вера» - это библейские сюжеты, и раздумья автора о православной вере, а также обращения к Богу, своеобразные молитвы.
Любить, как чистый свет зари,
Любить, что есть на свете силы,
И очаги, и алтари,
И пращуров моих могилы.
Раздел «Любовь» - гимн женщине, но это не только очарование ее красотой, но и страдание, далеко не всегда сладкое.
Люби! Хотя в страданьях, но люби
И принимай страдания за честь:
Всегда вы, люди, будете людьми
До той поры, пока любовь в вас есть.

 

Пехтерев, И. Е. Мертвые сраму не имут : художественно-документальная повесть / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2004. — 84 с.

Это художественно-документальная повесть. В книге рассказывается о мужестве, стойкости, героизме солдат, офицеров, генералов Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. Документальное, фактическое повествование находит своеобразное удачное лирическое продолжение в стихах.
Молнии, душу слепящие,
Дымом объятое небо,
Хаты, с гуденьем горящие,
Запах спаленного хлеба…

 

Пехтерев, И. Е. Земля меж речек Ипуть и Лобжанка : стихи и поэмы / Иван Егорович Пехтерев. — Минск : Издатель Виктор Хурсик, 2011. — 239 с.

В книге, куда вошли произведения, написанные в 2007-2008 годах, автор продолжает главные темы своего творчества: Родина, Вера, Любовь. Ипуть и Лобжанка – реки, которые протекали через сердце поэта, наполняя его вечной чистотою и вечным неспокоем.
Кроме стихов в книгу вошли поэмы «Мстиславльская Монастырщина», «Баталия под Салтановкой», «Вечная боль».
Моя деревня – города соседка,
Теперь меж ними нету деревень,
А раньше были.
Навещаю редко…

 

Пехтерев, И. Е. Свет Родины : стихи, поэмы, проза : 200-летию битвы под деревней Салтановка Могилевского района посвящается / Иван Егорович Пехтерев. — Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2012. — 144 с.

Эту книгу автор посвятил 200-летию битвы русских войск с французами под деревней Салтановка Могилевского района.
Произведения этого сборника, в который включены стихи, поэмы и проза, как и предыдущих его книг, читается с упоением. Сборник открывается ключевым стихотворением «Бессмертие»:
Нас топтали конями и жгли,
Зарывали в могилы живыми,
Чтоб исчезло навеки с земли
Даже наше славянское имя.
Но, чтоб всходы пришли за жнивьем,
Чтоб зерно наливалось и спело,
Мы, убитые, снова живем,
Мы, воскресшие, встали из пепла.
В этой книге автор с сыновней любовью говорит и о своей малой родине, и о большом Отечестве, несет читателю высокий заряд патриотизма. Она показывает героизм и доблесть нашего народа в разные времена.

 

 
 

вверх