Currently viewing: Главная » Коллегам » Конкурсы

Поиск


Конкурсы

ВЫНІКІ раённага агляду-конкурсу “Па знаёмым сцежкам у вёску родную іду”

     

У студзені 2020 года г. у ДУК "Клімавіцкая бібліятэчная сетка" адбылося падвядзенне вынікаў раённага агляду-конкурсу.

Пераможцамі прызнаны:

 • дыплом 1-й ступені – Высакоўская сельская бібліятэка;
 • дыплом 2-й ступені – Ціманаўская сельская бібліятэка;
 • дыплом 3-й ступені – Гарадская бібліятэка №1.

За ўдзел у аглядзе-конкурсе заахвочвальнымі дыпломамі адзначаны:

 • Гарадская бібліятэка №3;
 • Мілаславіцкая сельская бібліятэка;
 • Макеевіцкая сельская бібліятэка-музей;
 • Палошкаўская сельская бібліятэка.
 • ПАЛАЖЭННЕ раённага агляду-конкурсу “Па знаёмым сцежкам у вёску родную іду”

     
  1. АГУЛЬНАЕ ПАЛАЖЭННЕ:

  1.1 Дадзенае Палажэнне вызначае асноўныя паняцці, мэты, задачы, парадак і ўмовы правядзення раённага агляду-конкурсу “Па знаёмым сцежкам у вёску родную іду” (далей Конкурс) на лепшы матэрыял з гісторыі малой радзімы.
  1.2. Конкурс праводзіцца ў рамках Года малой радзімы.
  1.3. Арганізатарам Конкурсу з’яўляецца аддзел бібліятэчнага маркетынгу цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І.Пехцерава дзяржаўнай установы культуры “Клімавіцкая бібліятэчная сетка”.

  2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ:

  1.1. Садзейнічаць глыбокаму вывучэнню гісторыі сваёй вёскі і гаспадаркі, знаёміць з гістарычным мінулым і сучасным жыццём края.
  2.2. Выхаванне павагі і цікавасці ў чытачоў да духоўнай спадчыны сваёй “малой Радзімы”, культурных традыцый роднага краю.
  2.3. Напісанне гісторыі сваіх населеных пунктаў, збор этнаграфічных, фальклорных, тапанімічных матэрыялаў, правядзеннем асветніцкай працы па вывучэнні гісторыі, культуры, прыроды роднага краю.
  2.4. Стварэнне банка даных краязнаўчых і мясцовых дакументаў фактаграфічнай краязнаўчай інфармацыі аб родным краі.
  2.5. Актывізацыя работы бібліятэк па захаванню краязнаўчай спадчыны.
  2.6. Давядзенне да карыстальнікаў краязнаўчых і мясцовых дакументаў і інфармацыі праз стварэнне электронных краязнаўчых рэсурсаў і размяшчэнне іх на сайце ДУК “Клімавіцкая бібліятэчная сетка”.

  3. ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ:

  3.1. Конкурс праводзіцца ў перыяд з 1.03.2019 г. па 30.08.2019 г.
  3.2. Удзельнікамі конкурсу з’яўляюцца бібліятэкі ДУК “Клімавіцкая бібліятэчная сетка”. Метадычную падтрымку конкурсу ажыццяўляе аддзел бібліятэчнага маркетынгу цэнтральнай раённай бібліятэкі.
  3.3. Інфармацыя аб правядзенні конкурсу будзе прадстаўлена на інфармацыйным сайце ДУК “Клімавіцкая бібліятэчная сетка” (http://libklimovich.mogilev.by).

  4. УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ:

  4.1. На Конкурс прадстаўляюцца работы на беларускай мове, прысвечаныя гістарычнай, культурнай, навуковай, літаратурнай спадчыне сваёй малой радзімы.
  4.2. На разгляд журы прымаюцца матэрыялы па папулярызацыі гісторыі свайго населенага пункта, прыродных, археалагічных і гістарычных помнікаў краю, гісторыі развіцця саўгаса, месцы баявой славы, цікавыя факты, якія звязаны з гістарычнымі падзеямі на тэрыторыі свайго населеннага пункта і г.д.
  4.3. Летапіс вёскі павінна быць выкладзена літаратурнай мовай, падмацавана звесткамі аб іх крыніцы і мець арыгінальнае афармленне (маляўнічасць, эстэтычнасць, выкарыстанне графічных і картаграфічных малюнкаў, фотаздымкаў).
  4.4. Конкурсная работа прадастаўляецца ў рукапісным, друкаваным ці электронным выглядзе з указаннем назвы летапісу, імя па бацьку і пасады складальніка, перыяд за які вяліся запісы. Летапіс павінна адлюстроўваць храналагічную паслядоўнасць гадоў.
  4.5. Конкурсныя матэрыялы прадстаўляюцца ў аддзел бібліятэчнага маркетынгу да 20 верасня 2019 г.

  5. КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ:

  5.1. Арыгінальнасць і выразнасць, паўната і паслядоўнасць аповеду па выбранай тэме.
  5.2. Пошуковая дзейнасць бібліятэкі па напісанню летапісу.
  5.3. Выкарыстанне фотаздымкаў, ксеракопій дакументаў, лістоў ваенных часоў, успамінаў і г.д.
  5.4. Мастацкае, арыгінальнае афармленне работы з дапамогай камп’ютэрнай тэхнікі.
  5.5. Арыгінальная ідэя падачы матэрыяла (экскурсія, падарожжа, віртуальная прагулка па вёсцы і інш.).

  6. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ І ЎЗНАГАРОДЖВАННЕ ПРАМОЖЦАЎ:

  6.1. Вынікі конкурсу падводзяцца на пасяджэнні журы да 1 кастрычніка 2019 года.
  6.2. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі 1, 2, 3 ступені. За актыўны ўдзел у конкурсе рашэннем журы могуць ўручацца заахвочвальныя дыпломы.
  6.3. Інфармацыя пра пераможцаў будзе размешчана на інфармацыйным сайце ДУК “Клімавіцкая бібліятэчная сетка” http://libklimovich.mogilev.by .
  6.4. Цікавы матэрыял будзе выкарыстаны для стварэння электроннага рэсурсу, які будзе прадстаўлены для ўдзелу ў абласным аглядзе-конкурсе па стварэнню паўнатэкставых краязнаўчых баз даных “Малая радзіма – вялікая любоў”, сярод публічных бібліятэк Магілёўская вобласці.

  7. СКЛАД ЖУРЫ:

  Даменікан Таццяна Пятроўна, дырэктар ДУК “Клімавіцкая бібліятэчная сетка”, старшыня журы;

  Герасімава Наталля Яўгеньеўна, галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Клімавіцкага райвыканкама;

  Шылава Марына Якаўлеўна загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынга цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава;

  Клімянкова Юліанна Міхайлаўна, метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынга цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава;

  Мамрыкава Ларыса Іванаўна, загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава;

  Ларыёнава Аляксандра Вячаславаўна, мастак-афарміцель цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава.

  ИТОГИ районного смотра-конкурса «Книжная выставка: новый формат»

       

  23 ноября 2018 г. в ГУК «Климовичская библиотечная сеть» состоялось подведение итогов районного смотра-конкурса.

  Победителями признаны:

  — в номинации «книжная выставка в традиционном виде»:

  • первое место (диплом 1-й степени) – Высоковская сельская библиотека;
  • второе место (диплом 2-й степени) – Городская библиотека №2;
  • третье место (диплом 3-й степени) – Звенчатская сельская библиотека.

  — в номинации «Электронная выставка»:

  • первое место (диплом 1-й степени) – Районная детская библиотека;
  • второе место (диплом 2-й степени) – Городская библиотека №3;
  • третье место (диплом 3-й степени) – Борисовичская сельская библиотека.

  За участие в смотре-конкурсе поощрительными дипломами отмечены:

  Барсуковская сельская библиотека за творческий подход по организации выставочной деятельности в библиотеке;
  Полошковская сельская библиотека за организацию книжной экспозиции, посвященной юбилею библиотеки;
  Малышковичская сельская библиотека за популяризацию краеведческой литературы и организацию выставки в рамках праздника деревни.

  ПОЛОЖЕНИЕ о районном смотре-конкурсе «Книжная выставка: новый формат»

     
  1. Цели конкурса:

  1.1 Совершенствование навыков библиотекарей в оформлении книжных выставок с учетом современных требований к библиотеке как социально-культурному центру.
  1.2. Развитие и поддержка творческого потенциала сотрудников библиотек, повышение их профессионального мастерства.
  1.3. Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по оформлению книжных выставок, внедрение в повседневную практику.

  2. Срок проведения и участники конкурса:

  Конкурс проводится с 01.01.2018 г. по 30.10.2018 г.
  Участниками конкурса являются библиотеки ГУК «Климовичская библиотечная сеть».

  3. Условия конкурса:
  3.1.Каждая библиотека должна разработать и оформить развернутую книжную выставку на актуальную тему.
  3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • электронная выставка;
  • книжная выставка в традиционном виде.

  3.3. Критерии оценки работы:

  • содержательность;
  • соответствие теме, цитат, фактографического материала, заголовков и других дополнительных материалов;
  • творческий подход каждого библиотекаря в подготовке и оформлении выставок;
  • эстетическое оформление книжной выставки;
  • оригинальность и креативность в оформлении работы.

  4. На рассмотрение жюри подаются:

  • заявка на участие в конкурсе (указать название библиотеки, обоснование выбора тематики, подбора литературы, сколько документов с выставки было выдано читателям, отзывы читателей и т.д.);
  • электронный вариант выставки (для участия в соответствующей номинации);
  • фотографии, библиографический список литературы (для номинации в традиционном виде).

  5. Подведение итогов и награждение победителей:
  Конкурсные материалы представляются в отдел библиотечного маркетинга ГУК «Климовичская библиотечная сеть» до 15.11.2018.
  Итоги конкурса подводятся не позднее 15 декабря 2018  г. на заседании жюри и оформляются протоколом.
  По каждой номинации определяются победители (I, II, III место). Жюри имеет право присудить два диплома в одной номинации при условии равнозначных работ.
  Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени.
  Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет, который выполняет функции жюри.

  СОСТАВ ЖЮРИ:

  Доменикан Татьяна Петровна,  директор ГУК «Климовичская библиотечная сеть» - председатель;
  Шилова  Марина Яковлевна,  заведующий отделом библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева - секретарь;
  Мамрикова Лариса Ивановна, заведующий отделом обслуживания и информации центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева;
  Клименкова Юлианна Михайловна,  методист отдела библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева;
  Семченко Лариса Ивановна, библиотекарь отдела библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева.

  Итоги районного конкурса на лучший инновационный проект «Это моя библиотека»

   

  Итоги районного конкурса на лучший инновационный проект «Это моя библиотека» среди библиотек государственного учреждения культуры «Климовичская библиотечная сеть»

  8 декабря 2017 г. в ГУК «Климовичская библиотечная сеть» состоялось подведение итогов районного конкурса на лучший инновационный проект «Это моя библиотека».

  Победителями признаны:

  • 1 место
   Малышковичская сельская библиотека;
  • 2 место
   городская библиотека №1, городская библиотека №3;
  • 3 место
   Барсуковская сельская библиотека, Родненская сельская библиотека, Тимоновская сельская библиотека.

   Поощрительные дипломы:

  • Борисовичская сельская библиотека за популяризацию народных культурных традиций района и организацию работы клуба «Вытокі»
  • Высоковская сельская библиотека за эстетичность библиотечного пространства и реализацию краеведческой программы «Мая вуліца, вёска, краіна»
  • Городская библиотека №2  за организацию чтения и культурного досуга детей в летний период в рамках проекта «33 секрета солнечного лета»
  • Звенчатская сельская библиотека за активную деятельность по православному просвещению детей и подростков и реализацию программы «Моя семья, моя духовность»
  • Лобжанская сельская библиотека  за организацию социокультурной среды для пожилых людей в рамках программы «От сердца к сердцу, от души к душе: библиотека – старшему поколению»
  • Макеевичская сельская библиотека-музей за формирование и популяризацию историко-краеведческих материалов в рамках программы «Я гэтую зямлю Радзімай называю»
  • Милославичская сельская библиотека за реализацию программы духовного просвещения «Духовный мост сквозь столетия», организацию работы клуба «Забава» для пожилых людей
  • Осмоловичская сельская библиотека  за продвижение чтения и развитие творческих способностей детей и реализацию программы «По ступенькам детства»
  • Полошковская сельская библиотека за организацию работы библиотеки по экологическому просвещению и информированию населения
  • Стародединская сельская библиотека за поисковую деятельность, воспитание патриотизма в процессе знакомства со знаменитыми земляками и реализацию проекта «Гордость и слава земли Стародединской»

  ПОЛОЖЕНИЕ о районном конкурсе на лучшую инновационную
  программно-проектную деятельность в библиотеке «ЭТО МОЯ БИБЛИОТЕКА»

     
   1. Общие положения
    1.1 Районный конкурс на лучший инновационный проект «Это моя библиотека» (далее конкурс) проводится среди библиотек государственного учреждения культуры «Климовичская библиотечная сеть».
    1.2. Данное положение определяет основные понятия, цели, задачи, основы организации и проведения конкурса.
    1.3. Организатором конкурса является отдел библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки имени И. Пехтерева.
   2. Цели и задачи конкурса
    2.1. Развитие инновационной программно-проектной деятельности библиотек, продвижение новых идей и форм работы.
    2.2. Популяризация и распространения современного опыта работы библиотек в социокультурном обслуживании населения.
    2.3. Повышение престижа и популяризация библиотеки и ее услуг среди местного населения.

   3. Организация и проведение конкурса

  3.1. Консультативная работа по всем вопросам проведения конкурса осуществляется специалистами отдела библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки имени И. Пехтерева;
  3.2. Каждая библиотека может представить для участия в конкурсе один проект или программу в каждой номинации.
  3.3. Конкурс проводится по номинациям (список открытый). Примерные темы номинаций:
  - «Духовное здоровье»;
  - «Библиотека – центр семейного чтения»;
  - «Библиотека – центр правового просвещения»; - «Интересное из простого» (элементы оформления выставок, атрибуты из мероприятий); - «Книжное лето»;
  - «Книга в культурном пространстве».
  3.4. Защита программы или проекта проводится в форме устного выступления (регламент – 5-10 мин.) с электронной презентации в котором кратко излагается суть идеи, доказываются ее (их) новизна, актуальность, практическая значимость, перспектива дальнейшего использования и показательного мероприятия.
  3.5. Члены жюри в обязательном порядке каждую библиотеку – участницу конкурса.
  3.6. Конкурс является открытым и проводится с 01 апреля по 01 сентября 2017 года.
  3.7. Отдел библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки им. И. Пехтерева имеет право вносить предложения по изменению настоящего Положения.
   4. Критерии оценки конкурсных работ

  Оценка конкурсных проектов и программ производится по 10-балльной шкале по следующим критериям:
  - соответствие содержания материалов идее номинации;
  - инновационность и оригинальность проектов / программ;
  - содержательная насыщенность, нестандартный подход к разработке проекта/программы;
  - качество выполнения и оформление проектов/программ;
  - практическая ценность проектов/программ для библиотек.

   6. Подведение итогов конкурса

  6.1. Победители конкурса награждаются Дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени в каждой номинации и денежными премиями.
  1 место – 30 рублей.
  2 место – 25 рублей.
  3 место – 20 рублей.
  6.2. Итоги конкурса, а также материалы, представляющие профессиональную ценность, будут размещены на сайте ГУК «Климовичская библиотечная сеть». http://libklimovich.mogilev.by/

   7. Состав жюри

  Доменикан
  Татьяна Петровна 
           

  директор ГУК «Климовичская библиотечная сеть» - председатель;

  Герасимова
  Наталья Евгеньевна

  главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Климовичского райисполкома - секретарь;

  Шилова    
  Марина Яковлевна
        

  заведующий отделом библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева;

  Клименкова
  Юлианна Михайловна 
     

  методист центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева.

   

  ПАЛАЖЭННЕ аб конкурсе сярод бібліятэк дзяржаўнай установы культуры
  «Клімавіцкая бібліятэчная сетка» на лепшую бібліяграфічную
  прадукцыю краязнаўчай тэматыкі «Я тут жыву і край мне гэты мілы»

     
  1. Агульнае палажэнне
   1. Раённы конкурс сярод бібліятэк дзяржаўнай установы культуры «Клімавіцкая бібліятэчная сетка» на лепшую бібліяграфічную прадукцыю краязнаўчай тэматыкі «Я тут жыву і край мне гэты мілы» (далей - конкурс) праводзіцца з мэтай актывізацыі  краязнаўчай работы па выпуску інфармацыйных выданняў, папулярызацыі і захавання культурнай спадчыны, якія сведчаць аб веданні гісторыі і культурных традыцый свайго роднага краю.
   2. Дадзенае Палажэнне вызначае асноўныя паняцці, мэты, задачы, асновы арганізацыі і правядзенне конкурсу ў галіне краязнаўчай бібліяграфіі.
   3. Арганізатарам конкурсу з’яўляецца цэнтральная раённая бібліятэка імя І. Пехцерава.
  1. Мэты і задачы конкурсу
   1. Актывізацыя работы бібліятэк па захаванню краязнаўчай спадчыны.
   2. Папулярызацыя гісторыі сваёй вёскі і гаспадаркі, знаёмства з гістарычным мінулым і сучасным жыццём роднага краю.
   3. Выхаванне павагі і цікавасці ў чытачоў да духоўнай спадчыны сваёй «малой Радзімы», культурных традыцый рэгіёна.
   4. Садзейнічанне раскрыццю творчай індывідуальнасці бібліятэкара, удасканаленне навыкаў даследчай дзейнасці.
   5. Выяўленне інавацыйных падходаў у афармленні краязнаўчых матэрыялаў.
  1. Парадак правядзення конкурсу

  3.1. Конкурс праводзіцца  ў перыяд з 1 чэрвеня  да 1 лістапада 2016 года.
  3.2. У конкурсе прымаюць удзел бібліятэкі ДУК «Клімавіцкая бібліятэчная сетка». Метадычную падтрымку конкурса ажыццяўляюць аддзел бібліятэчнага маркетынгу, бібліёграф цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава.
  3.3. Інфармацыя аб правядзенні конкурсу будзе прадстаўлена на інфармацыйным сайце  ДУК «Клімавіцкая бібліятэчная сетка» http://libklimovich.mogilev.by/

  1. Умовы правядзення конкурсу

  4.1.У конкурсе прымаюць ўдзел бібліятэкі дзяржаўнай установы культуры «Клімавіцкая бібліятэчная сетка».
  4.2. На разгляд журы прымаюцца матэрыялы  краязнаўчай бібліяграфічнай прадукцыі.
  4.3 Конкурс праводзіцца ў дзвюх намінацыях «Лепшы тэматычны бібліяграфічны дапаможнік аб краі» і «Лепшы біябібліяграфічны (персанальны) паказальнік». Да разгляду прымаюцца бібліяграфічныя рэсурсы краязнаўчай тэматыкі розных тыпаў.
  4.4. Конкурсныя матэрыялы прадстаўляюцца ў аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК «Клімавіцкая бібліятэчная сетка» не пазней 10 лістапада 2016 года.

  1. Крытэрыі ацэнкі

  5.1. Навізна, актуальнасць тэмы паказальніка, паўната і дакладнасць адбору матэрыялу.
  5.2. Наяўнасць прадмоў, уступных артыкулаў, тэкставых даведак, заўваг да выдання.
  5.3. Бібліяграфічная групоўка (выбар аптымальнай структуры) паказальніка.
  5.4. Рэтраспектыўнае раскрыццё і храналагічны ахоп тэмы.
  5.5.  Выкананне правіл апісання твораў друку у адпаведнасці з ДАСТ 7.1-2003 Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні правілы складання; ДАСТ 7.80-2000 Бібліяграфічны запіс. Загаловак. Агульныя патрабаванні правілы складання.
  5.6. Наяўнасць дапаможнага апарату: паказальнікі імянны, геаграфічны і інш.
  5.7. Арыгінальнае, паслядоўнае і эстэтычнае афармленне.

  1. Падвядзенне вынікаў конкурсу і ўзнагароджванне пераможцаў

  Вынікі конкурсу падводзяцца на пасяджэнні журы да 1 снежня 2016 года.
  Па выніках конкурсу пераможцам  уручаюцца дыпломы 1-й, 2-й, 3-й ступені і каштоўныя падарункі.
  За актыўны ўдзел у конкурсе журы ўручае заахвочвальныя дыпломы. Інфармацыя пра пераможцаў будзе размешчана на сайце  http://libklimovich.mogilev.by/

  1. Склад журы

  Даменікан
  Таццяна Пятроўна            

  дырэктар ДУК «Клімавіцкая бібліятэчная сетка»,
  старшыня журы

   

  Герасімава
  Наталля Яўгенаўна

  галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Клімавіцкага райвыканкама

  Шылава
  Марына Якаўлеўна              

  загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынга цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава

  Клімянкова
  Юліанна Міхайлаўна        

  метадыст  аддзела бібліятэчнага маркетынга цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава

  Максімовіч
  Вольга Віктараўна        

  бібліёграф цэнтральнай
  раённай бібліятэкі імя І. Пехцерава

   

  - Семченко Л.И., библиотекарь центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева.

  ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного смотра-конкурса среди библиотек сети на лучшее содержание работы с молодёжью «Библиотека В Контакте с молодежью»

     

  I. Организация конкурса

  1. Районный конкурс «Библиотека В Контакте с молодежью» посвящен  Году молодежи.

  2. Цели и задачи конкурса:

  • поиск и внедрение инноваций и нетрадиционных форм работы;
  • установление партнерских отношений в работе с молодежью;
  • распространение опыта лучших библиотек в работе с молодежью;
  • создание и повышение имиджа публичных библиотек.

   

  3. Организация конкурса осуществляется центральной районной библиотекой им. И. Пехтерева.

  4. Консультационная работа по всем вопросам проведения конкурса осуществляется специалистами отдела библиотечного маркетинга центральной районной библиотекой им. И. Пехтерева:

  тел. 5-18-62; е-mail: klim_market@rambler.ru

   

  II. Требования к материалам, представленным на конкурс:

 • для участия в конкурсе принимаются работы в виде аналитического описания реализованных программ, проектов, акций, опыта работы с молодёжью в 2015 году;
 • в представленном материале должны быть отражены традиционные и инновационные библиотечные технологии работы с молодёжью;
 • работы предоставляются в печатном и электронном форматах.
 •  

  III. Критерии оценки:

  • разнообразие форм библиотечной работы;
  • уровень социального партнерства библиотеки с государственными и общественными организациями;
  • творческое отношение к работе с молодёжью, оригинальность авторских концепций, новаторский подход;
  • ясный, четкий стиль изложения материала, качество его оформления, наличие электронной презентации приветствуется.

   

  IV. Порядок и сроки проведения конкурса:

  1. Библиотеки направляют конкурсные материалы по адресу: 213633, г. Климовичи, ул. Интернациональная, 19, центральная районная  библиотека им.И.Пехтерева, отдел библиотечного маркетинга или
  2. е-mail: klim_market@rambler.ru .

  3. Материалы на конкурс принимаются до 15 ноября 2015 года.
  4. Обязательным условием конкурса является посещение библиотеки, решившей принять участие в конкурсе, членами оргкомитета (массовое мероприятие, семинар по молодежным проблемам).
  5. К работе прикладываются:
  6.  

   - сценарии массовых мероприятий, разработанных для конкурса и апробированных в работе с молодёжью. Текст сценария может быть дополнен фотоальбомом, аудиовизуальными материалами, видеозаписью, презентациями. Количество сценариев не ограничивается;

   - пособия малых форм (рекомендательные списки, указатели, пособия);

   - рекламная продукция библиотеки любых форм и видов (фотографии стендов и книжных - выставок, листовки, закладки, пригласительные билеты, видео - и звукозаписи и т.д.);

   - статьи (копии) о деятельности библиотеки в СМИ.

  7. Итоги конкурса будут объявлены в декабре 2015 года на районном итоговом семинаре.
  8. Победители конкурса (I, II, III места) будут награждены Дипломами и памятными призами.

  V. Состав жюри:

  - Доменикан Т.П., директор ГУК «Климовичская библиотечная сеть» - председатель;

  - Герасимова Н.Е., главный специалист отдела идеологической работы, культуры и

  по делам молодёжи Климовичского райисполкома - секретарь;

  - Клименкова Ю.М., методист центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева;

  - Семченко Л.И., библиотекарь центральной районной библиотеки им. И.Пехтерева.

  ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного смотра-конкурса среди библиотек сети на лучшее содержание работы по патриотическому воспитанию, посвящённого 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «И ПАМЯТЬ ПОДВИГА НАМ КНИГА ОЖИВЛЯЕТ»

  70-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне – исключительная возможность активизации патриотического воспитания подрастающего поколения.
  Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма является литература о Великой Отечественной войне. Книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека память о тех героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших отцов и дедов, прадедов. Беззаветная преданность родной земле, ратные подвиги, стойкость и мужество героев Отечественной, их моральный облик должны помогать молодёжи в становлении характера, в формировании деятельной позиции гражданина и патриота.
  Великая Отечественная война – для нас история. Но её должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших родных и близких.

  • Общее положение
   1. Районный смотр-конкурс на лучшее оформление информационных материалов «И память подвига нам книга оживляет» проводится  по инициативе центральной районной библиотеки.
   2. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, основы организации и проведения районного смотра-конкурса (далее конкурс) «И память подвига нам книга оживляет».
   3. Организатором конкурса является отдел библиотечного маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки.
  • Цели и задачи конкурса
   1. Активизация информационной работы библиотек в рамках 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
   2. Привлечение внимания жителей Климовичского района к истории родной страны и библиотечным фондам военно-патриотической тематики.
   3. Увековечивание памяти героев и участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей,  жителей сожженных деревень.
   4. Совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего поколения; развитие через книгу и чтение у молодёжи патриотического сознания, гражданственности, верности Отечеству.
   5. Совершенствование форм издательской деятельности.
   6. Развитие творческого потенциала и профессионального мастерства библиотечных работников.
  • Порядок и условия проведения конкурса
   1. Конкурс проводится в период с 01 февраля  по 01 декабря 2014 года.
   2. В конкурсе принимают участие все публичные библиотеки Климовичского района.
   3. В отдел библиотечного маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки 20 ноября 2014 года необходимо предоставить материалы по празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне: пояснительные записки, сценарии, медиопрезентации, альбомы, фотографии, буклеты, публикации в средствах массовой информации и др.
   4. По итогам конкурса будут определены 3 победителя.
   5. Дополнительно участники конкурса могут быть отмечены Поощрительными дипломами в следующих номинациях: «Оригинальный проект», «Инновационная деятельность», «Интересные факты военной истории».
  • Критерии оценки
   1. Разнообразие форм библиотечной работы.
   2. Проведение исследовательской работы.
   3. Издательская деятельность: высокий уровень художественного оформления, оригинальность форм издания.
   4. Работа клубов, любительских объединений.
   5. Освещение материалов о событиях Великой Отечественной войны на примерах мужества и героизма земляков, содержание  достоверных дат и фактов.
   6. Популяризация художественных и документальных изданий военной тематики.
  • Подведение итогов конкурса и награждение победителей

   По итогам смотра-конкурса победители будут награждены дипломами 1-й,   2-й и 3-й степени и денежными премиями.
   1  место - 250 000  рублей.
   2  место - 200 000  рублей.
   3 место -  150 000  рублей.

  • 6. Состав организационного комитета
   1. Доменикан Т.П., директор ГУК «Климовичская библиотечная сеть»
   2. Мамрикова Л.И., заведующая отделом обслуживания и информации центральной районной библиотеки
   3. Клименкова Ю.М., методист отдела библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки
  • Состав  жюри
   1. Герасимова Н.Е., главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Климовичского райисполкома
   2. Доменикан Т.П., директор ГУК «Климовичская библиотечная сеть»
   3. Мамрикова Л.И., заведующая отделом обслуживания и информации центральной районной библиотеки
   4. Клименкова Ю.М., методист отдела библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки
   5. Голикова М.Л., методист ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района»

  ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного конкурса на лучший рекламный буклет
  «О библиотеке в буклете»

  библиомания 2Конкурс «О библиотеке в буклете» проводит отдел библиотечного маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки.
  Одним из наиболее эффективных методов просвещения являются малые издательские формы: буклеты, листовки, проспекты и т.д. Эти виды печатной продукции являются незаменимыми формами транслирования социально важной информации.
  Буклет в отличие от других информационно-просветительских материалов обладает повышенной информативностью и удобен в использовании и распространении.

  Конкурс «О библиотеке в буклете» проводится с целью популяризации библиотеки и её услугах.
  Буклет должен служить средством привлечения пользователей в библиотеку.

  Конкурс проводится с 01 апреля по 31 мая 2013 года.
  Итоги конкурса будут подведены и оглашены до 01 июля 2013 года.

  УСЛОВИЯ КОНКУРСА
  Участниками конкурса является библиотекари.
  Конкурсные работы должны быть выполнены в формате PDF или JPG и не превышать 500 Кб.
  Готовые работы можно присылать по электронной почте: klim_market@rambler.ru .

  Лучшие буклеты будут поощрены, напечатаны тиражом не менее 20  экземпляров, будут распространены на мероприятиях, размещены на сайте ГУК «Климовичская библиотечная сеть» - http://www.libklimovich.mogilev.by .

  Что такое буклет?
  Буклет представляет собой сложенный втрое лист бумаги формата А4.
  Буклет должен быть выполнен на компьютере в цветном или черно-белом  варианте.
  Обязательным является использование текста и изображений.
  Буклет должен быть написан доступным и понятным языком.

  Основные критерии оценки.
  Буклет будет оцениваться по следующим критериям:

  • художественное оформление (дизайн),
  • полнота  и точность информации,
  • привлекательность, яркость, креативность,
  • соответствие теме конкурса,
  • доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала,
  • соответствие фотографий и других изображений содержанию текста.

  Координаторы конкурса:
  Доменикан Т.П. – директор «ГУК «Климовичская библиотечная сеть»;
  Мамрикова Л.И. – заведующая отделом библиотечного маркетинга;
  Клименкова Ю.М. – библиограф отдела обслуживания и информации;
  Глушакова Е.Н. – инженер-программист.

  Ответы на вопросы по проведению конкурса и краткие консультации по созданию буклета можно получить, написав по адресу: klim_market@rambler.ru или позванив по телефону 8 (02244) 5-18-62.
  Положение о конкурсе – http://www.libklimovich.mogilev.by/

  ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе профессионального мастерства молодых специалистов
  «Лестница успеха» ГУК «Климовичская библиотечная сеть»

  библиомания 2

  1. Общие положения.
  1.1. Конкурс молодых библиотекарей ГУК «Климовичская библиотечная сеть» «Лестница успеха» (далее Конкурс) учреждается в целях повышения престижа и социальной значимости профессии библиотечного работника и поддержки молодых профессионалов – библиотекарей Климовичской библиотечной сети.
  1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, условия участия.
  2. Цели и задачи Конкурса.
  2.1. Содействие сохранению и развитию кадрового потенциала  библиотек района.
  2.2.Стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей ГУК «Климовичская библиотечная сеть», оказание помощи в их профессиональном становлении.
  2.3.Привлечение молодых специалистов к более активному участию в модернизации библиотечного дела.
  2.4. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа профессии библиотекаря.
  2.5. Выявление творческих работающих библиотечных специалистов, поддержка и распространение успешного библиотечного опыта работы.
  3. Организация и проведение Конкурса.
  3.1.Конкурс проводится в период с 01.03.2013  по 01.05.2013 г.
  3.2. Организаторы Конкурса — отдел библиотечного маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки.
  3.3.Координатор Конкурса — отдел библиотечного маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки.
  3.4. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет, состав которого утверждается директором ГУК «Климовичская библиотечная сеть». Оргкомитет выполняет функции жюри конкурса, анализирует, изучает и оценивает конкурсантов, определяет финалистов и победителей Конкурса, организует награждение победителей.
  3.5. Формирование призового фонда осуществляет администрация ГУК «Климовичская библиотечная сеть».
  3.6. Заявки от молодых библиотекарей на участие в Конкурсе принимаются без ограничений, количество финалистов Конкурса также не ограничено.
  4. Условия, порядок и сроки проведения смотра-конкурса:
  4.1.В смотре-конкурсе принимают участие библиотечные специалисты в возрасте до 35 лет с высшим и средним специальным образованием, работающие в библиотеках Климовичской библиотечной сети.
  4.2 Конкурс состоит из двух частей
  - Персональное представление (самопрезентация) – не более 5 мин. в произвольной форме.
  - Творческий конкурс – проводится по следующим номинациям:
  «Библиотекарь красноречивый»
  «Библиотекарь интеллектуальный»
  «Библиотекарь предприимчивый»
  «Библиотекарь гламурный»
  4.3 Участники конкурса должны подготовить презентацию книги, библиотечных проект, представить имидж современного библиотекаря
  4.4.  Конкурс проводится в апреле 2013 года.
  5. Критерии оценки:
   Оценка профессиональной деятельности библиотекарей будет производиться по следующим критериям:
  ·  уровень профессионального мастерства, компетентность;
  · индивидуальный творческий стиль;
  ·  максимальное использование информационного материала;
  · использование разнообразных средств воздействия на аудиторию;
  · оригинальность, нестандартность формы представления;
  · эстетичность оформления представленных материалов;
  ·  владение культурой речи, яркость и образность в представлении задания.
  6. Подведение итогов и награждение победителей.
   6.1. Победители Конкурса определяются решением жюри после проведения Конкурса (самопрезентация, творческий конкурс).
  6.2. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей состоится  на районном семинаре.
  Награждение участников конкурса:
  Победителям присуждаются дипломы I, II, III степени с вручением ценных  подарков

   

  Условия проведения смотра-конкурса
  профессионального мастерства молодых специалистов
  «Лестница успеха»

  В смотре-конкурсе принимают участие библиотечные специалисты в возрасте до 35 лет с высшим и средним специальным образованием, работающие в (библиотеках ГУК «Климовичская библиотечная сеть»).
  Конкурс состоит из двух частей:
  - Персональное представление (самопрезентация) – не более 5 мин. в произвольной форме.
  - Творческий конкурс – проводится по следующим номинациям:
  «Библиотекарь красноречивый»;
  «Библиотекарь интеллектуальный»;
  «Библиотекарь предприимчивый»;
  «Библиотекарь гламурный».
   Участники конкурса должны подготовить презентацию книги, библиотечный проект, представить имидж современного библиотекаря
  - Персональное представление (самопрезентация) – не более 5 мин. в произвольной форме. Конкурсантки должны предоставить «Визитную карточку» рассказать о себе, о том, какое значение имеет для них выбранная профессия, познакомить с местом работы, со своей библиотекой, с её праздниками и буднями. Для этого задания участники могут подготовить электронную презентацию.
  - Творческий конкурс – проводится по следующим номинациям:
  «Библиотекарь красноречивый» - в течение трех минут участницы должны были убедить присутствующих, членов жюри прочитать книгу, выбранную по собственному усмотрению.
  «Библиотекарь интеллектуальный» - необходимо было доказать свою профессиональную эрудицию. Всем участницам были розданы карточки с заданием и после трех минутной подготовки, им нужно было ответить каждой вопросы.
  «Библиотекарь предприимчивый» - конкурсантки должны представить и защитить творческий инновационный проект. Критерии оценки проектов: новизна, целесообразность, актуальность, реалистичность проекта.
  «Библиотекарь гламурный» - на суд жюри конкурсантки представили свои модели одежды современного библиотекаря.
  Конкурс для группы поддержки конкурсантов «Команда книгой одержимых».
  СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
  с функциями жюри по подготовке, проведению и подведению итогов смотра-конкурса молодых библиотекарей «Лестница успеха»
  Председатель жюри:
  Доменикан Т.П. – директор ГУК «Климовичская библиотечная сеть»
  Члены жюри:
  Герасимова Н.Е. – и.о. начальника отдела культуры Климовичского райисполкома;
  Мамрикова Л.И. – заведующая отделом библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки;
  Горелова Н.А. – заведующая отделом обслуживания и информации центральной районной библиотеки.
  Голикова М.Л. - методист 1 категории районного центра культуры

  вверх